Тонери, поз.2

Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки до 01.10.2014 г. » Тонери, поз.2

Рамково споразумение СПОР-51/05.12.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“