Конференция на тема "Бъдещето на докторантурата", гр. Рига

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Конференция на тема "Бъдещето на докторантурата", гр. Рига

Конференция на тема "Бъдещето на докторантурата" ще се проведе в Рига на 28-29 май 2015 г.

Конференция на тема "Бъдещето на докторантурата" организира Европейската комисия в Рига, Латвия, на 28-29 май 2015 г. Събитието ще бъде посветено на най-добрите практики за обучение на докторанти в Европа и извън нея. Конференцията ще предостави платформа за обсъждане на бъдещите насоки в обучението на докторанти и европейска визия на модерната докторантура.

Регистрацията за участие става чрез специален уебсайт: https://future-doctorate.teamwork.fr/Крайният срок за регистрация е 15 май 2015 г.

Участието в конференцията е безплатно. Разходите за пътуването и настаняването са за сметка на участниците. Те могат да се включат в онлайн платформата за дискусии, която засяга различни аспекти на обучението на докторанти: https://future-doctorate.teamwork.fr/forum/. В обсъждането на платформата може да се участва и без предварителна регистрация за събитието.

За допълнителна информация пишете на адрес: [email protected].

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“