Македонски университет в Солун

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Македонски университет в Солун

МАКЕДОНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В СОЛУН ПРЕДЛАГА КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО „МЕЖДУНАРОДНА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Македонският университет в Солун – департамент „Международни и европейски науки“ - предлага курс за следдипломна квалификация по „Международна публична администрация“. Обучението ще се проведе на английски език. Таксата за обучение е 3600 евро.

Краен срок за подаване на кандидатурите - 14 септември 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“