ОП "Региони в растеж"

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП "Региони в растеж"

ОП "Региони в растеж"
Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г."

 

 

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14 ноември 2019 г.

Oфициална церемония „Първа копка“ за стартиране на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 18 юли 2018 г.

Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България (актуализация януари 2018 г.)

 


ОП "Региони в растеж"
Договори за безвъзмездна финансова помощ 2017 г.

Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България (актуализация)

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“