ОП "Региони в растеж"

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП "Региони в растеж"

ОП "Региони в растеж"
Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г."

 

 

 

Официална церемония по повод приключване на строителните дейности по проект, финансиран по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 24.09.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 24.09.2020 г.)

„Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионалната гимназия по механоелектротехника, гр. Ловеч“ (публ. 24.08.2020 г.)  Снимки

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 20.08.2020 г. в гр. Ловеч (публ. 19.08.2020 г.)

В Смолян се проведе официална церемония „Първа копка“ за обновяване на образователната инфраструктура (публ. 28.05.2020 г.) Снимки

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 25.05.2020 г. от 10,00 ч. в Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ в гр. Смолян (публ. 22.05.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14.05.2020 г. в 11,00 ч. в Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Видин (публ. 15.05.2020 г.) Снимки

Oфициална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14 май 2020 г. (публ. 07.05.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14 ноември 2019 г. (публ. 14.11.2019 г.)

Oфициална церемония „Първа копка“ за стартиране на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 18 юли 2018 г. (публ. 13.07.2019 г.)

Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България (актуализация януари 2018 г.)

 


ОП "Региони в растеж"
Договори за безвъзмездна финансова помощ 2017 г.

Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България (актуализация)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“