Комплексни административни услуги

Начало » Административни услуги » Комплексни административни услуги

С лице към хоратаИздаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист по…” в страната”, извършвана от Министерството на образованието и науката и Националния център за информация и документация

Информация за потребителите относно предоставянето на услугата (в PDF формат)

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на комплексна административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE ..."

Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на комплексна административна услуга

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“