Първа международна конференция за напредък, Молдова

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Първа международна конференция за напредък, Молдова

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЪРЖАВИ С ИКОНОМИКИ В ПРЕХОД, 23 – 24 юни 2015 г., гр. Кишинев, Република Молдова

В периода 23 – 24 юни 2015 г. в гр. Кишинев, Република Молдова, ще се проведе Първата международна конференция за напредък в социалните дейности за държави с икономики в преход. Целта на конференцията е да стимулира диалог, свързан с реформата на социалната защита в държави с икономики в преход, които съществуват в пост-съветската геополитическа среда. Ще бъдат обсъждани теми, свързани с професията „социален работник” и развитието й чрез висшето образование, както и възможностите за модернизирането й чрез систематични политики и практики. Събитието ще предложи възможност за професионалисти от тази сфера да представят и обсъдят предизвикателства, стратегии, добри практики и резултати от изследвания в сферата на социалните дейности.

Повече информация може да се намери на http://www.internationalsocialwork.org.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“