Изложение в Казахстан

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Изложение в Казахстан

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В  АЛМАТИ, КАЗАХСТАН, В ПЕРИОДА 27-28 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

В периода 27-28 септември 2015 г. в Алмати, Казахстан, ще се проведе Изложение на европейското висше образование.

Форумът се провежда в рамките на проект на Европейската комисия  „European Higher Education Fairs in Asia and Central Asia“. Проектът предоставя изложбените пространства на висшите училища безвъзмездно, а разходите за транспорт, визи, настаняване и превоз на рекламни материали са за сметка на участниците. Поканени са висши училища от всички държави-членки на ЕС да кандидатстват за подбор като изложители на това събитие, което ще запознае потенциалните студенти в Казахстан с възможностите за обучение в ЕС.

Краен срок за подаване на заявленията за участие на висшите училища 28 май 2015 г. (17.00 часа брюкселско време).

Повече информация за условията за участие, както и формуляри за кандидатстване са налични на следните интернет адреси: [email protected] .

Покана (The Call announcement): (http://www.ehef.asia/images/Kazakhstan/Call_of_Proposals/Call_for_applications_EHEF_Kazakhstan_2015.pdf)
Формуляр за кандидатстване (The Application Form): (http://www.ehef.asia/images/Kazakhstan/Call_of_Proposals/Application_form_EHEF_Kazakhstan_2015.pdf)
Правила и условия (Terms and Conditions):
(http://www.ehef.asia/images/Kazakhstan/Call_of_Proposals/Terms_and_Conditions_Kazakhstan_2015.pdf)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“