Командироване на експерти в Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания 2015 г.

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Командироване на експерти в Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за командироване на експерти в Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания 2015 г.

За новия програмен период 2014-2020 Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания 2015 г. е получила по-голям бюджет, отпуснат за научни изследвания. За реализирането на възложените задачи се очаква нарастване обема на работа, което налага укрепване на административния капацитет. В тази връзка Изпълнителната агенция ще назначи и поддържа бройка от 28 командировани национални експерти от националните администрации. В момента са обявени две процедури за набиране на кандидатури за включване в списък с резерви на командировани национални експерти за позициите „експерт-изследовател програми и политически съветник“ и „външен одитор“.

Срокът за кандидатстване е 13 май 2015 г. 12:00 ч, СЕТ.

Информацията за свободните позиции е публикувана на адрес:
http://erc.europa.eu/about-erc/job-opportunities.

Презентации за структурата на Изпълнителната агенция и организацията на работата, типа на работа и задачите, които се поставят на командированите национални експерти:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“