МБАЛ „Токуда болница София“ АД

Начало » Документация » Регистри » МБАЛ „Токуда болница София“ АД

Програмна акредитация: ОНС „доктор“

МБАЛ  „Токуда болница София“ АД

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Кардиология
Акредитация валидна до: 23.06.2021 г.
Оценка: 8,02

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
Акредитация валидна до: 23.06.2021 г.
Оценка: 8,80

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Акредитация валидна до: 23.06.2021 г.
Оценка: 8,86

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Акредитация валидна до: 12.03.2020 г.
Оценка: 8,86

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Неврология
Акредитация валидна до: 12.03.2020 г.
Оценка: 8,82

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Акредитация валидна до: 12.03.2020 г.
Оценка: 8,66

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Вътрешни болести
Акредитация валидна до: 26.02.2020 г.
Оценка: 8,17

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия
Акредитация валидна до: 26.02.2021 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Ангиология
Акредитация валидна до: 26.02.2020 г.
Оценка: 8,22

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“