Уважаеми ученици, Уважаеми учители, Уважаеми родители,   Поздравявам Ви с началото на учебната година. На днешния ден празнуваме познанието и стремежа към развитие. Образованието е ключов приоритет, затова усилията ни са насочени към мотивиран

Към новината

  Министерството на образованието и науката обяви първо класиране на кандидат-студентите с български произход, живеещи извън България, и граждани на Република Северна Македония, които са приети за обучение в образователно-квалификационните степени „б

Към новината

Правителството ще предостави средства на общините да изплащат компенсации на онези родители, чиито деца не са приети в общински детски градини и са записани в частни. Решението е обсъдено и подкрепено от министър-председателя Бойко Борисов. Това съоб

Към новината

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19. Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и

Към новината

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещна с родители и учители във връзка с началото на новата учебна година. В рамките на дискусията бе обсъдено, че обучение от дистанция за учениците от първи до четвърти клас не би позволило п

Към новината

Между 15 и 16.1 процента ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2021 г. Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието и н

Към новината

„С минимум 20 процента ще бъде увеличен индивидуалният размер на студентските стипендии. Заедно с Националното представителство на студентските съвети  (НПСС) и Съвета на ректорите на висшите училища в България ще изготвим списък на студентските обще

Към новината

АКТУАЛНО

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ЗАЛАГАМЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КОЕТО Е ОСНОВЕН СТЪЛБ ЗА БЪДЕЩЕТО НИ

Към новината

17.09.2020

ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ПОДКРЕПИ ПО-ЩАДЯЩ РЕЖИМ НА РАБОТА ЗА УЧИТЕЛИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Към новината

17.09.2020

В УЧИЛИЩАТА ЩЕ ИМА УЧИТЕЛИ, ДОКАТО РОДИТЕЛИТЕ ПРИБЕРАТ ДЕЦАТА СИ

Към новината

15.09.2020

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Към новината

15.09.2020

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВОДИМ РАЗГОВОР ЗА БЪДЕЩЕТО

Към новината

14.09.2020

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“