Утвърдени са осъвременените учебни програми по география и икономика за V и VI клас, математика за V, VI и за VII клас, и по биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда за VII клас. Целта на промените е уч

Към новината

Правителството отпусна 2 118 718 лева по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020 - 2022 година. Това са първите средства, които се отпускат за стартирали проекти за

Към новината

Две са ключовите предизвикателства, пред които днес са изправени образователните системи – да намерят ключа към мотивацията на учениците за учене, да им предадат хармоничния микс от знания, умения и нагласи, но и да включат ефективно всяко едно дете

Към новината

АКТУАЛНО

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК

Към новината

21.01.2021

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА ПОЧТИ 2 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Към новината

20.01.2021

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: БЛАГОДАРЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И МЕДИАТОРИТЕ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА АКТИВНАТА РАБОТА

Към новината

14.01.2021

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАПЛАЩА ТАКСИТЕ НА СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ ЗА СТАЖ И РАБОТНО МЯСТО

Към новината

13.01.2021

МОН ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА УЧИТЕЛИ

Към новината

13.01.2021

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“