ЦЕНТЪР "МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ" ПОДГОТВЯ УЧИТЕЛИ ЗА УРОЦИ В МУЗЕИТЕ

Начало » Добрата новина

04.05.2018

Описание на снимка: Обучение на учители по история и педагогически специалисти как да представят и ползват националното културно наследство в образователния процес в Център

Център "Музейно училище", създаден от Националния музей на образованието (НМО) и Регионално управление на образованието – Габрово обучава учители по история и педагогически специалисти как да представят и ползват националното културно наследство в образователния процес. Дейността на Центъра е обвързана с Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и конкретно с модул „Музеите като образователна среда“.

Само по време на първия семинар на тема "Културното наследство в учебните програми по „История и цивилизации" са обучени 32 преподаватели от Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново и музейни специалисти от НМО, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна, Регионален етнографски музей на открито „Етър”, Исторически музей - Севлиево. Представени са им съхранени културни ценности от периода на Възраждането, които могат да бъдат използвани в часовете по начин, избрани от самия учител.

Всички учители получават сертификат, който се включва в професионалните им портфолиа.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“