УЧЕНИЦИ ПРАВЯТ СКУЛПТУРИ ОТ НЕПОТРЕБНИ АВТОЧАСТИ

Начало » Добрата новина

04.05.2018

Описание на снимка: Ученици, включени в проекта „Твоят час“, правят минискулптури от непотребни авточасти

Минискулптури от непотребни автомобилни части представиха ученици, включени в проекта „Твоят час“, на 50-годишния юбилей на професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ в Пловдив. На тържеството имаше състезания по майсторско кормуване и демонстрации в учебните работилници.

323 ученици са заети по проекта, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование аз интелигентен растеж“. 14 групи са по обучителни затруднения. Заниманията в тях помагат на учениците да се представят по-добре на държавните зрелостни изпити и на квалификационните изпити, защото освен консултациите имат допълнителна възможност да преодолеят трудностите при обучението.

Други 14 групи предлагат занимания по интереси - Български език и литература, Английски и Руски език, История, Математика, География, Биология, Информационни технологии. Има групи по теория и практика на професията, по предприемачество, по физическо възпитание и спорт.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“