81% ОТ УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ГРУПИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, СА ПОВИШИЛИ УСПЕХА СИ

Начало » Добрата новина

08.07.2018

81 % от учениците, участвали в групите за преодоляване на обучителни затруднения, създадени по проект "Твоят час" на просветното министерство – са повишили успеха си в края на изминалата учебна година. 81 училища във Великотърновска област сформираха общо 443 групи, в които бяха обхванати 3613 деца и средношколци. 50 на сто от групите бяха за преодоляване на пропуски в знанията по български език и литература, 37 на сто – по математика, 5% – по английски език, по 4% – за природни и обществени науки и 1% за работа с изоставащи в обучението по информационни технологии в X клас. Данните бяха изнесени от началника на Регионалното управление на образованието Розалия Личева по време на кръгла маса за споделяне на добри практики на групите за обучителни затруднения.

Най-много – 19 групи със 187 ученици, са били обособени в СУ "Цанко Церковски" в Полски Тръмбеш. Следват го СУ "Вела Благоева" и "Емилиян Станев" във Велико Търново, Свищовската професионална гимназия "Алеко Константинов" и СУ "Ангел Каралийчев" в Стражица – 15 групи със 135 ученици.

"Анализът на резултатите показва, че учениците в края на годината са поставени в по-спокойна атмосфера и преодоляват своите страхове от неуспех и притеснения, свързани с учебния материал", коментира Личева.

86 на сто от учениците от групите за преодоляване на обучителни затруднения по природни науки са повишили успеха си.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“