В БРЕГОВО ИМА УЧИЛИЩЕ С НАД 150-ГОДИШНА ИСТОРИЯ И НОВАТОРСКИ ДУХ

Начало » Добрата новина

02.11.2018

В един от най-бедните региони в целия Европейски съюз, в малкото градче Брегово на област Видин, където населението е застаряващо, а безработицата висока, има едно средищно училище с над 150-годишна история, но с новаторски дух. Логото на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ е „Училище на духа и новаторството“, а коридорите са изографисани тематично със сюжети от нашата история и съвременност. По този начин екипът на училището се стреми да съхрани българския дух и традиции и отправя послание, че от това място започва и завършва България. На централния вход те посрещат Кирилицата и Глаголицата. Следва Молитвата на Св. Кирил Философ за просветена България, учениците на Солунските братя, княз Борис Михаил Покръстител, защитата на славянската писменост пред папа Адриан. Коридор „За любовта към земята и хората“ е с рисунки на талантливи ученици и параклис на Светите братя Кирил и Методий. Коридор „История на първата българска държава“ е с вградена пръст от гроба на хан Кубрат, с монумент на рода Дуло, а копието на пръстена на Кубрат е подарено от Националния исторически музей. Карта на петте Българии, релеф на „Мадарския конник“ и прабългарски календар върху кожа допълват историческия коридор, където са разположени кабинетите за ресурсно подпомагане и залата на ученическия духов оркестър. Коридор „Европа“е изпъстрен със знамена, карти на страните от ЕС и макет на Европейския парламент в Брюксел. А в коридор „Васил Левски“ е разположен бюст на Апостола, макет на воденицата в Румъния, където са се укривали Ботев и Левски и са изрисувани пана, свързани с дейността на дякон Левски. Но това е само видимата страна на училище „Св.св. Кирил и Методий“. Благодарение на всеотдайната работа и новаторските идеи на 27-те педагози, ресурсни учители, психолог, логопед и непедагогическите специалисти училището предлага приобщаващо образование не само за деца с когнитивни дефицити, ученици със специални образователни потребности, но и за даровити деца. Работата на педагозите е ориентирана към социализация на учениците и излизайки извън рамките на образователния процес.Те ги учат как да развиват умения за живота, как да формират навици за функциониране в голямата социална общност, затова и повечето ученици идват с желание на училище. Като общинско училището предлага общообразователна, профилирана и професионална подготовка за 208 ученици от първи до дванадесети клас. Има целодневна организация на учебния ден при едносменен режим на работа, а като средищно училище осигурява безплатен транспорт (3 автобуса) и безплатен обяд, изцяло финансиран от бюджета на училището за учениците от групата за целодневна организация на учебния ден. Пътуващите ученици са 73, а учениците на ресурсно подпомагане - 27. Тридесет и два процента от учениците са от ромски произход, но това не пречи училището да е в списъка на иновативните училища. Със своя проект „История без граници. Обърнатата класна стая в обучението по история и цивилизации в прогимназиален етап.‘‘ се предвижда обучението по история и цивилизации в прогимназиален етап да се извършва по модела на обърнатата класна стая. Така типичното лекционно преподаване и писането на домашни работи се разменят. Учителят ,,преподава‘‘ онлайн, извън класната стая, а работите, които учениците обикновено правят вкъщи, се преместват в класната стая. Учениците ще получават учебния материал извън клас чрез безплатната онлайн платформа Google Classroom. На нея учителят ще публикува необходимите видео, аудио и текстови материали за предстоящия урок за нови знания. След като се запознае с предоставения учебен материал, всеки ученик ще попълни кратък онлайн тест, който той ще трябва да изпрати на учителя, подавайки му обратната информация за своята подготовка за следващия учебен час, за да може преподавателят предварително да установи за всеки ученик какви пропуски има. Целта на работата в учебния час е децата да се съсредоточат върху преработвателната част от ученето или усвояването на знания - синтезиране, анализиране, решаване на проблеми и т.н., да се задълбочи разбирането, повишаване на квалификацията и да се даде възможност за прилагане на тези знания. При реализацията на този иновативен метод се предвижда той да бъде съчетан с проектно базираното обучение, което да бъде основано изцяло на създаването на междупредметни връзки със знанията, уменията и компетентностите по другите предмети в съответния клас.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“