ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА В ПЛОВДИВ ОБУЧАВА С ПОДКРЕПА ОТ БИЗНЕСА

Начало » Добрата новина

29.11.2019

Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив дава модерно образование със солидна подкрепа от местния бизнес. Нова зала за практическо обучение по автоматизация бе открита наскоро в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Втора поредна година училището, в което прилагат и иновации, целенасочено въвежда дуалното обучение, което дава възможност на повече компании да са близо до младите хора, докато те се изграждат като професионалисти и след това им предлагат работа. На учениците е осигурена съвременна ергономична физическа среда и модерно технологично оборудване. В гимназията са изградени 5 лаборатории за практическо обучение и три класни стаи, които са оборудвани с модулни маси за практика и мултимедия.

Учениците се обучават по специлностите "Приложно програмиране", "Компютърна техника и технологии"„ Компютърни мрежи“, „Микропроцесорна техника“, а дуално бучение има по „Електрообзавеждане на производството“ и „Автоматизация на непрекъснати производства“. Функционират и 6 клуба за извънкласни форми - по мехатроника, роботика, микроконтролери за медицинска техника, „По пътя на хартията“, “Първи стъпки в програмирането“, “Клуб на радиолюбителите“.

Първата фирма партньор, която изгражда и първата специализирана класна стая, е EVN. После се присъединяват АВВ, Монди, МИЛАРА и BTL. По време на посещението си в гимназията министърът на образованието и науката подчерта, че МОН ще продължи да поощрява със стипендии учениците, избрали професионалното обучение и специалности с бъдещ недостиг на пазара на труда. Той заяви, че през следващата година средствата за модернизация на училищата ще бъдат увеличени и благодари на бизнеса за подкрепата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“