„УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ“ СЪЗДАДОХА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В СИМЕОНОВГРАД

Начало » Добрата новина

02.03.2020

„Урок по родолюбие“ подготвиха учителите по „Български език и литература“ Маргарита Тодорова и по „История и цивилизации“ Мария Палазова и Теодора Дочева в СУ ”Св. Климент Охридски” в Симеоновград. Урокът е пример за добра педагогическа практика за осъществяване на междупредметни връзки.

По време на открита педагогическа практика бе показано как учениците обединяват знания за епохата на Българското възраждане чрез разказ за исторически и местни личности, свързали съдбата и живота си с историята на Симеоновград. В едно цяло е вплетено това, което са учили за борбите за национално освобождение в часовете по „Български език и литература“ и по „История и цивилизации“. Съществено място в подготовката на децата заема краезнанието.

Целта на урока е да се установи връзка между националната и местната история. Друга задача е да се запали родолюбивото чувство на учениците и те да добият по-реална представа за миналото.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“