18.11.2017

BTV РЕПОРТЕРИТЕ: НЕ БЕЗ СИНА МИ.

След раждането си Георги от Бургас остава без зрение и слух. Въпреки това той е вече ученик с грижите на своите преподаватели и приятели Филм на Кристина Газиева След екстремна недоносеност 10-годишно дете от Бургас остава без зрение и слух. Въпреки

Към новината

1 2 3 4 5

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“