ПЪРВИЯТ ЗА 2015 Г. ОТРАСЛОВ СЪВЕТ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН

Начало » Последни публикации

16.01.2015

На 15.01.2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за годината заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации. Дневният ред на заседанието включи обсъждане на Законопроект за предучилищното и училищното образование №454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 г.  и Законопроект за народната просвета №454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г. 

По време на заседанието представителите на Министерството на образованието и науката (МОН) запознаха социалните партньори с обобщена информация за постъпилите до момента над 65 становища за внесените проектозакони за училищното образование от страна на различни страни и институции.  Сред тях са специализирани дирекции на МОН, Регионални инспекторати по образованието, други министерства, омбудсманът на Република България, социални партньори, висши училища, Българската стопанска камара, неправителствени организации, експерти, училищни екипи, учители и граждани.

Социалните партньори  приеха представената информация и сформираха екип с участието на експерти от МОН и представители на всички страни, който в срок до 09.02.2015 г. да обсъди и обобщи постъпилите от синдикалните и работодателските организации, от учители и директори на образователни институции предложения по проектозаконите за училищното образование и на 10.02.2014 г. на заседание на Отрасловия съвет да ги представи пред вносителите на законопроектите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“