МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОЧАКВА ОФИЦИАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ 2015 Г.

Начало » Последни публикации

20.01.2015

Министерството на образованието и науката приключи на експертно ниво преговорния процес с Европейската комисия за новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 година. Не се предвиждат повече промени по текстовете на програмата.

Официалното решение на Европейската комисия за одобрение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж  2014-2020 г.“  се очаква до края на месец  март 2015 година.

Министерството на образованието и науката стартира процедура по формиране на подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие”, както и три тематични работни групи: „Предучилищно и училищно образование“, „Социално приобщаване чрез образование“ и „Висше образование” към Комитета за наблюдение на програмата. Целта на новите органи е да подпомагат дейността на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ при изпълнение на трите приоритетни оси на програмата: „Научни изследвания и технологично развитие”, „Образование и учене през целия живот“ и „Образователна среда за активно социално приобщаване”.

По този начин ще се  осигури максимална публичност и прозрачност при разработване на  мерките и операциите, които предстои да стартират след одобрение на програмата.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  ще осигури над 1 милиард и 370 милиона лева до 2020 година за образователната и научната сфери в България.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН.

Последната версия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година от 22.12.2014 година може да видите ТУК.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“