ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ ПО ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“

Начало » Последни публикации

20.01.2015

 

На 27 януари 2015 г., вторник от 9.00 до 13.30 ч., в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1, гр. София ще се проведе Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Съорганизатори са Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

Участието е безплатно. Изисква се регистрация!

Програмата и електронната форма за регистрация ще намерите на адрес:

http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=17

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“