ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Начало » Последни публикации

23.01.2015

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева даде старт на националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения, което се провежда от 22 до 24 януари т.г.  в Националния дворец на децата в София.

"Няма по-хубава част от сферата на образованието от тази, в която вие работите", каза  г-жа Кастрева и добави, че за нея е изключително удоволствие да приветства присъстващите от името на Министерството на образованието и науката и да им благодари за това, което правят за децата.

 "Вие сте хората, които давате криле на децата ни. Вашите институции са  откриватели на детския талант и творци на детското творчество", заяви още г-жа Кастрева и подчерта, че загрижеността, с която директорите на извънучилищните учреждения   обсъждат промените в проектозакона за училищното образование, е знак за тяхната професионална отговорност.

Директорите на извънучилищните звена имат притеснение, че с включването им като част от центровете за подкрепа за личностно развитие, каквато е една от предложените в новия проект на Закона за предучилищното и училищното образование промени, ще се измени и спецификата на тяхната дейност.  Те предлагат да се обособят в една нова самостоятелна образователна институция, което да им дава възможност да бъдат разпознаваеми от обществеността. Г-жа Татяна Досева - директор на Националния дворец на децата, заяви, че според тях извънучилищните звена трябва да останат в системата на образованието.

Заместник-министър Кастрева призова директорите да бъдат спокойни за едно, че никой не би позволил тяхната работа да бъде елиминирана или "да не бъде оценена по-достойнство". Министерството на образованието и науката от тази година има нов модел на финансиране, койте ще гарантира сигурността на тяхната работа.

"Отговорността на хората, които работят в сферата на образованието е да откриваме доброто и талантите на всяко дете, да ги развиваме и да му даваме шанс за изява", каза в заключение г-жа Кастрева и пожела ползотворна работа на съвещанието като предложи на директорите да обсъдят спокойно промените, заложени в проектозакона, и след това да направят мотивирани и обосновани предложения, които да внесат в Комисията по образование и наука, вносител на новия проект за Закон за предучилищното и училищното образование.

В работата на националното съвещание се включиха директори на центрове за работа с децата, обединени детски и общински детски комплекси, центрове за ученическо техническо и научно творчество, ученически спортни школи и други извънучилищни учреждения от цялата страна. Участие в него взеха и директорът на дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието",  г-жа Грета Ганчева, началник отдел „Достъп до образование“, Камелия Колева,  и  експерти от МОН.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“