МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА ЦЕЛИЯ РЕГИОН

Начало » Последни публикации

12.02.2015

Превръщането на страната ни в образователен център за целия регион, както и въвеждането на гъвкаво финансиране на системата на училищното и на висшето образование и на научните изследвания и развойната дейност, определи като важен приоритет министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев при срещата си с журналисти на брифинг по актуални въпроси днес. Следва да се търсят ресурси не изключително от държавния бюджет, а от европейските фондове, от частния сектор, от НАТО, от различни агенции по света. Тези ресурси трябва да бъдат така използвани, че да стимулират качеството в смисъл на конкурентоспособността на българското  образование и наука, добави проф.Танев.

Представяйки визията на ръководния екип на МОН за необходимите реформи в областта на образованието и науката, министърът акцентира върху намирането и прилагането на такава формула за качеството на училищното образование, която да доведе до резултата децата да мислят, а не да зубрят. Това ще означава край на функционалната неграмотност. Проф.Танев подчерта значението на равния достъп до качествено образование на всички ученици – да се тушират разликите между градове и села, различни части на България, етнически групи.

Като стъпка към изграждането на модерно професионално образование министър Танев посочи надграждането на средното образование чрез колежи. 

Сред приоритетите на ръководния екип на МОН министър Танев посочи също и необходимостта от структуриран подход по информационните технологии в образованието – не на парче и без план за един или друг дял от системата. „Ние трябва да направим всичко възможно информационните технологии да станат част от образованието – от началното до края на висшето образование“, коментира проф. Танев.

По отношение на висшето образование визията е да се постигне европейско качество. „Локализмът, от който страда още, старите правила и старият морал трябва да отстъпят на това, което българските студенти и българските професори наистина – в по-голямата си част – заслужават и имат потенциал. Важно е да има връзка с пазара на труда. Следва висшето образование да не произвежда безработни.“, каза министърът и добави: „Финансиране само на качеството. Сближаване на държавни и частни висши училища. България да стане образователен център на целия регион.“

Време е българската наука да допринася повече за развитие на технологиите. Работи се по нарастването на достъпа на учените ни до различни донорски програми – не само „Хоризонт 2020“, но и НАТО, Европейската космическа агенция и др.

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева подчерта, че вниманието на екипа на МОН е още от следващата учебна година да помисли какъв да бъде прагът, който да гарантира качествено образование на децата, получаващи диплома за средно образование.

В брифинга взеха участие заместник-министър Николай Денков, главният секретар Красимир Вълчев и съветници на министъра.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“