ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ВРЪЧИ ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ"

Начало » Последни публикации

13.02.2015

Заместник-министърът на образованието и науката и Ръководител на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ проф. Николай Денков връчи на  г-н Иван Чакъров, кмет на район „Красна поляна“, договор за изпълнение на втори предварително дефиниран проект  "Образователна интеграция, здраве и социално развитие" – Компонент 4 на Програмата, днес в МОН.

Проектът е модел за интеграция в рамките на предучилищни дейности на ромски деца на възраст от 4 до 6 г.  в един от най-гъсто населените с роми райони на столицата. Стойността на проекта е 359 240 евро.

Проектът ще се изпълнява на територията на община „Красна поляна“ като проектните дейности ще обхванат 75 ОУ „Тодор Каблешков“ - София. Проектът обхваща дейности за деца на възраст от 4 до 6 години,  включително предучилищни услуги, здравна и социална грижа, реконструкция на инфраструктура, доставка на учебни материали. Предварително дефинираният проект цели да разшири мрежата от допълнителни образователни и социално-психологически услуги, насочени към ранна интеграция, което от своя страна ще рефлектира в повишаване на мотивацията у родителите от ромски произход да участват по-пълноценно в учебния процес. Работата на ромските медиатори и консултациите с децата и родителите ще допринесат за установяването на дълготраен ангажимент от страна на всички участници към приобщаващо образование и стимулиране на креативността и личностното развитие.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“