В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

17.02.2015

Днес в Министерството на образованието и науката се проведе поредното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование (ОСТС) под председателството на заместник-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева. В него взеха участие г-н Красимир Вълчев – главен секретар на Министерството на образованието и науката, представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката. 

Дневният ред на заседанието включи обсъждане на изпълнение на приетото от Министерския съвет на 14 януари 2015 г. Постановление за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. от страна на Министерството на образованието и науката, с акцент разпределението на средствата по Националните програми за развитие на средното образование за 2015 г.

Отрасловият съвет прие предложената рамка за разпределение на средствата за националните програми за средно образование за 2015 г., като по НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития" за детските градини да бъдат изплатени 50% от средствата.

Министерството на образованието и науката се ангажира за следващото заседание на Отрасловия съвет да представи пред социалните партньори проект на Стратегия за образователната интеграция на деца и учениците от етническите малцинства.

Взето бе решение на следващото заседание на ОСТС за участие да бъдат поканени проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, и г-н Ивайло Калфин – вицепремиер и министър на труда и социалната политика, във връзка с обсъждането на механизми за обвързване на детските надбавки на подлежащите на задължително обучение ученици с редовното посещаване на учебни занятия.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“