МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ И Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ МОН И НОИ

Начало » Последни публикации

26.02.2015

На 26 февруари 2015 г. министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев и управителят на Националния осигурителен институт г-н Бисер Петков подписаха  „Рамково споразумение за обмен на информация“ между двете институции.

„От свое име и от името на Министерството на образованието и науката искам да благодаря на Националния осигурителен институт  за  четиригодишната работа, която  наистина е дала много голям резултат. Това споразумение е пример за добро сътрудничество“, заяви пред медиите министър Танев и добави, че с оглед на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ това сътрудничество ще повиши многократно своето значение, тъй като данните, които предоставя ще помогнат за привеждане изискванията на ЕС за финансиране на качествено образование.

Споразумението ще обслужва системите на средното и висшето образование в България, с което ще се улесни осъществяването на държавната политика за повишаване качеството на образованието. В рамките на постигнатите договорености Националният осигурителен институт ще предоставя на Министерството на образоването и науката информация, свързана с реализацията на трудовия пазар на завършилите средни и висши училища у нас. Данните включват вида осигуряване, равнище на осигурителния доход, образователно и квалификационно ниво на заетите и периоди на безработица при тези групи лица, както и други параметри, свързани с пазара на труда. Те ще бъдат използвани при формирането на индикаторите, залегнали в Рейтинговата система на висшите училища в България, в системата за управление на професионалното образование и др.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“