СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "МЛАДИ ТАЛАНТИ" 2015 г.

Начало » Последни публикации

11.03.2015

Министерството на образованието и науката обявява Седемнадесети национален конкурс "Млади таланти" за подготовка на научни и иновационни проекти в следните научни области:

  • природни науки
  • социални науки
  • информационни и комуникационни технологии

За участие в Европейския конкурс за млади учени ще бъдат поощрени проекти в областта на биотехнологии за качество на храните.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в Националния конкурс „Млади таланти" 2015 г. е 18 април 2015 г.

Заповед за обявяване на НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2015 г.
 
РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2015 г.
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА КОНКУРСЕН ПРОЕКТ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“