МИНИСТЪР ТАНЕВ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА „НАПОО – ТРАДИЦИЯ, ПАРТНЬОРСТВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

Начало » Последни публикации

24.03.2015

На 24 март 2015 г., в Националния музей „Земята и хората“,  министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев бе гост на Кръглата маса „НАПОО – традиция, партньорство, предизвикателства“, с която Националната агенция за професионално образование и обучение  отбеляза  своята 15-годишнина.

Националната агенция за професионално образование и обучение  (НАПОО) години наред съдейства с дейността си за предлагане на професионално обучение, ориентирано към потребностите на бизнеса. Тя разработва и актуализира Списъка на професиите,  разработва държавни стандарти по професиите от списъка, лицензира центрове за професионално обучение (ЦПО) и на центрове за професионално ориентиране на възрастни (ЦИПО).  Служителите на агенцията, заедно с привлечени външни експерти, са съдействали за лицензирането на повече от 1200 центъра за професионално обучение, за разработването на стандарти по 217 професии от СППОО и за осъществяване на мониторинг на дейността на центровете за професионално обучение.

За последните 5 г. са обучени повече от 520 000 лица , като само за 2014 г. 75 000 лица са участвали в курсове за професионално обучение, а 18 510 от тях са получили Свидетелство за професионална квалификация.

НАПОО поддържа информационна система, в която гражданите и бизнеса могат да проверят кои ЦПО имат  лицензия  и по кои професии могат да обучават, как да се свържат с тях, какви документи се издават при завършване на професионално обучение. В информационната система на Агенцията може да се провери дали сертификатът на дадено лице е законен.

В  кръглата маса освен министър Танев се включиха още заместник-министър Николай Денков, г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата, г-н Георги Шиваров, зам.-председател на Българска стопанска камара, представители на синдикални организации и центрове за професионално обучение.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“