ПРИКЛЮЧИ ОСМИЯТ КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ И В НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗКУСТВА“ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Начало » Последни публикации

25.03.2015

На церемония в Министерството на образованието и науката бяха наградени участници в 8. конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и в направление „Изкуства” в детските градини, който се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката.

Преди началото на церемонията и връчването на наградите на МОН към призьорите се обърна г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН и председател на комисията, оценяваща продукцията от конкурса: „Вие работите в сфера, която с вашата дейност повишава и допринася за качеството на живот и за подобряването като цяло на образователния процес в училището и в детските градини, и в извънучилищните педагогически учреждения. Това е и един от приоритетите на политиката на  МОН“, каза г-жа Ганчева и благодари за професионализма и иновативността на педагозите, за  постигнатите успехи на малките възпитаници, включително и в интеркултурна среда.

Наградите за педагози от Софийска област връчи г-жа Росица Иванова, областен управител. След като изрази радостта си, че церемонията се случва именно на Благовещение, тя пожела на наградените да имат силата да продължават да зареждат младото поколение с вяра и оптимизъм.

Награди от името на организатора в конкурса Фестивална програма "Приятели на България" връчи  и г-жа Мари Агасян.

Награди връчи и г-жа Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата – партньор в инициативата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“