МОН СТАРТИРА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА

Начало » Последни публикации

30.03.2015

Министерството на образованието и науката стартира Фейсбук страница.

Това стана ясно на пресконференция днес в МОН с участието на министър Тодор Танев и заместник-министър г-жа Ваня Кастрева.

Основната цел на начинанието е дейността на всички звена на министерството да бъде публична и да се отразява коректно и обективно, а информацията да бъде достъпна за всички граждани.

Страницата във Фейсбук ще представя събития, различни инициативи и иновации; ще дава възможност за обмен на информация; ще показва добри практики, свързани с образованието.

Ще бъде отразявана медийната дейност чрез публикуването на интервюта, статии, репортажи и др. По този начин информацията ще стане достъпна за всички региони в страната, което ще доведе до създаването на нови мрежи, улесняващи комуникацията на хората,  които работят в образователната сфера.

Новата инициатива ще даде възможност на потребителите не само да се информират, но и да изразяват своята гледна точка, да дават предложения, да споделят идеи.

Фейсбук страницата на МОН е безплатна, за нея няма да бъде отделен финансов ресурс. Поддържането й ще се осъществява от министерството и от студенти от различни университети, които имат отличен успех.  

Линк към страницата:

https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/1557953497816581

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“