МИНИСТЪР ТАНЕВ: СПЕШНО НИ Е НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

30.03.2015

На 30 март 2015 г. министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев инициира и участва в пресконференция на тема  „Насилието в училище“.

„Ще говорим за насилието и състоянието в момента и защо се налага да обръщаме внимание  на тази тема в по-голяма степен, отколкото би било във време, в което въпросите са били по-добре решени“, заяви министър Танев в началото на пресконференцията. Той посочи, че Министерството на образованието и науката обсъжда възможните решения за гарантиране на подкрепата на учителите за противодействие на упражняването на насилие  върху/срещу тях.

Според изследване на Синдиката на българските учители в последната година 45 % от учителите са били обект на нападки, включително и словесни, което е доста голяма цифра. Но и да е по-малка тази цифра, министър Танев смята, че проблемът съществува и точно това налага бързи и адекватни действия в тази насока.  Той се спря на дейностите, които се извършват в момента за постигане на целта:  Обсъжда се предложението на КТ „Подкрепа“ за промяна в  Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП), според което в случай на насилие над работници и учители от детски градини и училища,  директорът на учебното заведение да уведомява съответните компетентни органи. По тази причина МОН е във връзка с Министерството на правосъдието. Работи се по изготвяне на пакет от мерки, които са като подзаконови актове на съществуваща стратегическа документация от 2013 г. и която трябва да бъде допълнена. Едно от нещата, които са направени до момента, е увеличаването  на психолозите в училище. В министерството е докладвано, че в момента има 430 психолози и 755 педагогически съветници. Според министър Танев този брой трябва значително да нараства. Той има вече уговорена среща с г-жа Бъчварова, министър на МВР, за да се актуализира споразумението между двете министерства, което било обсъдено и постигнато още през декември миналата година. Предстои да се изготви Национална програма за защита от домашно насилие и да се реализира проектът на ГД „Криминална полиция“ на МВР  на тема „Подобряване закрилата на детето и превенцията на детската престъпност“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. С помощта на Югозападния университет в Благоевград  има проведено обучение на училищни психолози  по проект „Координиран отговор към насилие и пренебрегване на деца чрез минимална база от данни“ или как да се ориентират психолозите, когато данните, подадени от органи на реда, са недостатъчни. В същото време Министерството на образованието и науката е назначило тематични  проверки  по прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз в три области на страната - София, Разград и Търговище. Планирано е обучение на училищни психолози по същия механизъм.  По проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, изпълняван от МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси“, са обучени над 11 000 учители по методика за работа в рискови ситуации и превенция на агресията.  Подготвя се и Наредба за ограничаване достъпа до наркотични вещества. 

Министър Танев показа как изглежда насилието в цифри като посочи  актуални данни, събрани от регионалните инспекторати по образованието, за случаите на насилие в българските училища от началото на учебната година: Физическа агресия между ученици - 1662 случая; вербална агресия – 1603 случая,  неадресирана агресия (вандализъм) - 256 случая; психологически тормоз – 497 случая.; виртуален тормоз – 51 случая или общо агресията между ученици достига 4117 случая. Освен тези има и регистрирани случаи на агресия от страна на ученици и родители над учители – 310 случая и агресия от учители или родители над деца – 92 случая.

„Тези данни са докладвани от РИО и са достигнали до нас, но има и такива, за които не знаем“, заяви още министър Танев и добави „ Ето защо се налага да работим активно в тази насока и да направим научно-практическа конференция по темата, за да обсъдим решения и да приемем нови адекватни мерки за преодоляване на тази негативна тенденция“. В тази насока ще бъдат  проведени работни кръгли маси, на които ще присъстват учители, директори и представители от РИО, психолози и възпитатели, които ще обобщят досегашния опит и ще споделят добри практики. Той изрази увереност, че работната група, в която е включена и министър Бъчварова и съветници от други неевропейски страни, до броени дни ще направи пълен анализ на данните и ще състави картина за причините, довели до тези случаи на агресия, а до края на месеца ще се изготви стратегически документ – пакет от мерки за преодоляване на негативната тенденция.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“