ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В VI ПЕТЕРБУРГСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ

Начало » Последни публикации

01.04.2015

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева взе участие в VI Петербургски образователен Форум, заедно с българска делегация, в Санкт Петербург, Русия.

Целта на Форума бе да привлече вниманието на обществеността и бизнес-обществото към иновационните процеси в областта на образованието, да подкрепи диалога и обмяната на опит между представителите на различните страни и регионите на Русия по въпросите на стратегията за развитието на образователните системи, на разширяването на международното сътрудничество. Програмата включваше спектър от събития по най-актуалните въпроси от развитието на образованието в Русия като в много от които за участие и обмен на опит се включи българската делегация.

Организатор на Форума бе Комитетът по образование към Правителството на Санкт Петербург с домакин ръководителят на Комитета по образование към Правителството на Санкт Петербург, г-жа Жанна Владимировна Воробьова. От българска страна в срещата взеха участие: зам.-министър г-жа Ваня Кастрева, Петя Несторова – генерален консул на Република България в Санкт Петербург, Ралица Кирилова – парламентарен секретар в Министерство на образованието и науката (МОН), и Стоянка Почеканска – главен експерт по руски език в МОН.

Срещата премина в обстановка на добронамереност, като и от двете страни бе изразено  задоволство от досегашната двегодишна съвместна дейност и бе заявена готовност за бъдещо сътрудничество. По време на срещата бяха обсъдени възможности за развитие на по-нататъшното сътрудничество между Санкт Петербург и България, установяването на преки договорни контакти между образователните институции на Санкт Петербург и България и сътрудничеството със Санктпетербургската академия за допълнително педагогическо образование в рамките на повишаване на квалификацията  на българските учители по руски език.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“