ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В VI ПЕТЕРБУРГСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ

Начало » Последни публикации

01.04.2015

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева взе участие в VI Петербургски образователен Форум, заедно с българска делегация, в Санкт Петербург, Русия.

Целта на Форума бе да привлече вниманието на обществеността и бизнес-обществото към иновационните процеси в областта на образованието, да подкрепи диалога и обмяната на опит между представителите на различните страни и регионите на Русия по въпросите на стратегията за развитието на образователните системи, на разширяването на международното сътрудничество. Програмата включваше спектър от събития по най-актуалните въпроси от развитието на образованието в Русия като в много от които за участие и обмен на опит се включи българската делегация.

Организатор на Форума бе Комитетът по образование към Правителството на Санкт Петербург с домакин ръководителят на Комитета по образование към Правителството на Санкт Петербург, г-жа Жанна Владимировна Воробьова. От българска страна в срещата взеха участие: зам.-министър г-жа Ваня Кастрева, Петя Несторова – генерален консул на Република България в Санкт Петербург, Ралица Кирилова – парламентарен секретар в Министерство на образованието и науката (МОН), и Стоянка Почеканска – главен експерт по руски език в МОН.

Срещата премина в обстановка на добронамереност, като и от двете страни бе изразено  задоволство от досегашната двегодишна съвместна дейност и бе заявена готовност за бъдещо сътрудничество. По време на срещата бяха обсъдени възможности за развитие на по-нататъшното сътрудничество между Санкт Петербург и България, установяването на преки договорни контакти между образователните институции на Санкт Петербург и България и сътрудничеството със Санктпетербургската академия за допълнително педагогическо образование в рамките на повишаване на квалификацията  на българските учители по руски език.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“