ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИМЕ НА ПРОЕКТ ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

03.04.2015

Предстои стартирането на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, който ще се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и ще се реализира от Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката в периода 2015-2019 г.

Чрез въвеждане принципите на швейцарското дуално обучение проектът има за цел да предложи модернизиране на българското професионално образование така, че то да е съобразено с нуждите и изискванията на бизнеса. Това е визия, в която професионалните училища създават компетентна, знаеща и висококвалифицирана работна сила, готова да отговори на изискванията на пазара на труда. В тази визия бизнесът участва като отговорен партньор на образователните институции, мотивиран да инвестира в бъдещето на работещите и да си взаимодейства с държавните органи и местните власти. Системата на дуалното образование и обучение е считана за един от важните и основни инструменти за постигане на тази визия. Главната цел на проекта е да създаде модел, както и да изгради необходимия капацитет за въвеждането на дуалното образование в България.

Проектът „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система” предвижда от учебната 2015/2016 година в България да започне обучение по дуалната система (по швейцарски модел) по две професии в три училища, като за всяка следваща учебна година към тях се прибавят още две нови професии и три други професионални гимназии.

Във връзка с предстоящото стартиране на дейностите по проекта Звеното за управление на проекта  набира предложения за име на проекта.  

Задача: Изготвяне на кратко, атрактивно, лесно запомнящо се име на проекта на български и английски език, което да послужи за добрата комуникация на проекта с всички участници в него.

Критерии за оценка: Името следва да е разбираемо, ясно, отговарящо на дейностите по проекта, гарантиращо уникалност и разпознаваемост.

Жури:  Представители на Звеното за управление на проекта, Министерството на образованието и науката и на  Швейцарския офис  за сътрудничество.

Награда: 100 лв.;      Срок: 15 април 2015;

Адрес за изпращане на предложенията: [email protected]

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“