МОН И МТИТС ПРЕДСТАВИХА СЪВМЕСТНА ИНЦИАТИВА

Начало » Последни публикации

06.04.2015

Министерство на образованието и науката (МОН) съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) представиха изграждането на единната електронна съобщителна мрежа на пресконференция в МОН днес.

Министър Танев откри пресконференцията с думите, че трябва да направим всичко възможно за навлизането на информационните технологии в образованието и да се справим „и като нормативна рамка, и като обучение, и като експерименти, които да послужат за оценка на въздействието и след това финансовият въпрос, свързан с няколкото елемента на информационните технологии“.

Проф. Танев уточни, че „от края на миналата седмица (петък) имаме план за информационните технологии (ИТ) на Министерство на образованието и науката. Въпросът за информационните технологии е особено важен затова и аз особено много държа на всякакви професионални мнения“.

Министърът подчерта огромното значение на синхрона между отделните предложения, свързани с ИТ платформата, „а за да има синхрон това означава, че отделните предложения са не само синхронизирани едно с друго, но са и синхронизирани с бъдещето“, допълни той.

Тъй като в ИТ сектора е възможно да се допуснат изключително много грешки, затова  „ние искаме да минимализираме този риск“, заяви проф. Танев.

Министър Танев представи резултатите от сътрудничеството между администрациите на МОН и МТИТС в областта на изграждането и предоставянето на единна комуникационна инфраструктура между училищата.

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Валери Борисов изказа своята благодарност и задоволство от съвместната ползотворна работа между двете министерства и обясни, че „образованието  е задача на цялото българско общество и категорично не е задача, с която трябва да работи само едно ведомство в лицето на Министерството на образованието и науката. Образованието е сфера, в която приемствеността е още по-наложителна, от която и да било друга сфера на обществото“.

В рамките на проект, реализиран с подкрепата на Оперативна програма „Регионално развитие“, Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ЕСМИС) е приключила изграждането на мрежа за широколентов достъп до интернет в 29 слабо населени места в България. В тези 29 населени места има общо 58 учебни заведения, които ще бъдат свързани към тази високоскоростна мрежа като 32 училища са в Северна България, а останалите 26 са в Южна България. „По този начин ние ще направим една голяма крачка в посока преодоляване на цифровото разделение между хората, които живеят в тези слабо населени райони и всички ние, които живеем и работим в големите градове“, уточни заместик-министър Борисов.

Друга съвместна инициатива на МОН с МТИСТ е свързването на университетите и регионалните инспекторати по образованието към единната електронна съобщителна мрежа на Изпълнителна агенция ЕСМИС. По този начин българските университети ще станат част от световната мрежа на университетите и още по-лесно ще могат да обменят своите научни постижения с колегите си от останалата част от Европа и от света.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“