ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Начало » Последни публикации

17.04.2015

На 16 април 2015 г. се състоя първото заседание на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“. На него присъстваха всичките 9 члена на съвета.

На заседанието бяха избрани за председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ - проф. Венелин Енчев и за заместник-председател - проф. Диана Копева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“