ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Начало » Последни публикации

17.04.2015

На 16 април 2015 г. се състоя първото заседание на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“. На него присъстваха всичките 9 члена на съвета.

На заседанието бяха избрани за председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ - проф. Венелин Енчев и за заместник-председател - проф. Диана Копева.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“