МИНИСТЪР ТАНЕВ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ШВЕЙЦАРСКА ПОДКРЕПА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА“

Начало » Последни публикации

30.04.2015

Днес, в присъствието на Президента на Р България г-н Росен Плевнелиев, министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписа Споразумение между Република България и конфедерация Швейцария за изпълнение на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. Освен министър Танев, от българска страна сложиха подписи още вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министърът на икономиката Божидар Лукарски, тъй като проектът ще се изпълнява от Министерството на образованието и науката в сътрудничество  с  двете министерства. От швейцарска страна Споразумението бе подписано от посланика на Конфедерация Швейцария в България Н.пр. Денис Кнобел.

Проектът „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ ще се изпълнява в периода 2015 – 2019 година, като неговата цел е създаване на модел за въвеждане на дуално обучение в българската система на професионалното образование и обучение. Общият бюджет на проекта е 3 530 000 швейцарски франка, от които 3 000 500 шв. франка са принос на Швейцария, а 529 500 шв. франка са национално (българско) съфинансиране.

Проектът ще стартира с въвеждане на дуално обучение по 2 професии в три училища в страната, като всяка година ще се добавят нови две професии и нови три училища. Учениците, включени  проекта, ще се обучават по нови учебни програми и по нов учебен план, според който определени дни от седмицата ще работят в реална работна среда. По проекта се предвижда финансиране за въвеждането на дуално обучение за 10 професии. Крайната цел е този модел да се използва от МОН и да бъде въведен за много други професии, което от своя страна да доведе до цялостна реформа в системата на професионалното образование и обучение в България.

„Намерението ни е всички професионални училища да бъдат покрити с държавни пари, а от швейцарците да вземем само модела. Имаме нужда от професионални училища в много сфери, които не съществуват в Швейцария,” заяви пред журналисти министър Танев, след подписването на Споразумението. „Намерението е дуалното образование да покрие 100% от професионалните училища в средното образование“ допълни той, като уточни, че това ще се случва постепенно с бюджетите за следващите години.

Очаква се до края на проекта през 2019 г. не по-малко от 1200 български ученици да преминат през дуално обучение в професионалните училища.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“