РЕФОРМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ

Начало » Последни публикации

28.04.2015

Под звуците на „Върви народе възродени“ в Националния дворец на културата започна  конференцията на Министерството на образованието и науката "Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи“. Заедно със своя екип министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев представи идеята си за новата четиристепенна система в образованието, включваща предучилищното и училищното  образование, интегралните професионални колежи, висшите училища, центровете за върхови постижения и клъстерите и начерта пътищата, по които образованието и науката ще бъдат свързани с потребностите на бизнеса и държавата от кадри в бъдеще.

„До момента у нас не съществува тригълникът „образование - наука - живот", каза при откриването на конференцията министър Танев. "Системата на образование у нас съществува почти непроменена от края на XIX век, когато е формирана, за да отговаря на тогавашните нужди на индустриалното общество", заяви още в своето изказване проф. Танев и добави, че и сега имаме училищно и висше образование, които гарантират общо ниво на образованост, но от тях е отделeна сферата на науката.

"За 100 години единственото, което се е променило, е навлизането на професионалното образование, застъпено в средното училище и отчасти във висшето образование", подчерта министър Танев  и посочи недостатъците в сегашния образователен модел, който не съответства на епохата, в която живеем, и в която знанията се развиват много по-бързо отколкото в миналото. "Нашите деца утре ще работят професии, които в момента още не са измислени и днес работодателите със сигурност не могат да ни кажат от какви кадри ще имат нужда след пет години", коментира още министърът.

По думите му целта на реформите е да свърже триъгълника на знанието - образованието, науката и бизнеса, с пазара на труда, с живота, както сам той се изрази.  А за да се осъществи цялостна реформа в образованието, се налага да се направят промени в четири закона: в Закона за предучилищното и училищното образование, в Закона за висшето образование, в Закона за професионалното образование и обучение и в Закона за насърчаване на научните изследвания.

Новият елемент в образованието - интегралните колежи, ще засилят ролята на професионалното образование. Входът в тези колежи ще бъде след 10-и и след 12-и клас. Във висшето образование министър Танев предлага по-тясно сътрудничество между университетите и Българската академия на науките. С пари от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат създадени клъстери, в които могат да участват представители на бизнеса, институти, университети и интегрални колежи.  Темата за модернизацията  и дигитализацията на обучението също бе обсъдена по време на конференцията.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.  От думите му стана ясно, че 275 млн. лв. ще бъдат инвестирани в извънкласни занимания в училищата, а 68 млн. лв. ще бъдат похарчени за преквалификация на учители. За дуално обучение ще бъдат инвестирани 23 млн. лв., а за изграждане на центрове за кариерно ориентиране – 15 млн. лв. По проекта за студентски практики ще бъдат инвестирани 120 млн. лв., а за рейтинговата система ще се заделят 4 млн. лв.

Главният секретар на МОН г-н Красимир Вълчев запозна участниците в конференцията със средствата, които Министерството е вложило за финансирането на целодневната организация на учебния процес в средното образование.  "През 2009 г. за целодневна организация в училище бяха предоставени 18 милиона лева за 37 000 ученици, а през тази година са отделени повече от 120 милиона лева за над 200 000 ученици. Един час от това целодневно обучение в училище е за спорт", каза г-н Вълчев. По думите му целодневната организация на учебния процес трябва да стане по-ефективна и привлекателна за учениците, като за тази цел ще се използват средства от новата Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Със средства от програмата ще се организират разнообразни занимания по интереси за учениците, част от които и за спортни дейности.

Официални гости на конференцията бяха: вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова, министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев, зам.-министърът на икономиката г-жа Даниела Везиева, председателят на Парламентарната комисия по образование и наука в 43. Народно събрание г-жа Милена Дамянова,  председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, ректорът на УНСС и заместник-председател на Съвета на ректорите проф. Стати Статев.

Сред гостите бяха и народни представители, представители на БАН, ректори, бивши министри на образованието, преподаватели, представители на синдикатите, на обществени и неправителствени организации, директори на дирекции в МОН, началници на РИО, директори  на училища, учители.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“