МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ЦЯЛОСТНА

Начало » Последни публикации

30.04.2015

Реформите в образованието целят да създадат система, която не продуцира самоцелно завършващи, а се грижи те да получат подходящи знания и умения с цел да навлязат успешно на пазара на труда и да произвеждат иновативни продукти. Образователната реформа може и трябва да бъде само цялостна. Това посочи министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев на заседанието на Съвета по образование и наука към държавния глава, който заседава днес на тема „Качество на образованието и пазар на труда“ .

Образователният министър заяви удовлетворението си от широката  подкрепа от страна на представители на правителството, на Народното събрание, на синдикатите и работодателите, на браншовите организации в образователния сектор и на неправителствени организации, които участваха в заседанието, както и от страна на европейските партньори,  и подчерта, че чрез нея се гарантира успешното извършване на реформите. Проф.Танев добави, че основополагащо за тяхното прилагане ще бъде въвеждането на четиристепенна система в българското образование,  включваща предучилищното и училищното образование, интегралните професионални колежи, висшите училища, центровете за върхови постижения и клъстери. По този начин ще се осъществи и за първи път решаващото свързване на трите основни звена „образование – бизнес – обществен живот“, подчерта министърът. Той изрази и личното си убеждение, че осъществяването на реформите се постига не с малки стъпки, а напротив – с големи крачки напред, като същевременно това не прави революция, а максимално положителни промени.  Министър Танев поясни, че в началото на ХХІ-ви век се търси изграждането чрез образователната система на  „просветени професионалисти“, които са достатъчно гъвкави и мотивирани да се развиват самостоятелно, съобразно изискванията и  потребностите на обществения и икономическия живот.

Според проф.Танев предлаганите реформи ще позволят младите хора да участват в изследванията, за да произвеждат иновативни крайни продукти, като в тази насока бъдат подпомогнати в равна степен от учителското съсловие, от МОН и бизнеса.

Предложенията на проф.Танев срещнаха подкрепата на останалите участници, които се изказаха по време на Съвета.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“