НАШИ УЧЕНИЦИ СА УДОСТОЕНИ СЪС СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ НА XIII ОЛИМПИАДА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Начало » Последни публикации

05.05.2015

На състоялата се от 26 април до 3 май 2015 г. в гр. Клагенфурт, Австрия, XIII олимпиада по природни наука на Европейския съюз за ученици до 16-годишна възраст двата български отбора завоюваха сребърни медали. В Отбор А са: Кристина Костадинова (X клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София), Виктория Христова (X клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София), Димитър Ружев (X клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София) и в отбор В: Димитър Каразапрянов (X клас, ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен), Ивана Андреева (XI клас, Американски колеж, София), Александър Иванов (X клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София.)

Ръководители са преподавателите от СУ „Св. Климент Охридски” проф. д-р Адриана Тафрова (химия, координатор за България) – Факултет по химия и фармация, доц. д-р Снежана Томова (биология) – Биологически факултет и  доц. д-р Мая Гайдарова (физика) – Физически факултет.

България участва за осми път в тази олимпиада, която се отличава от други подобни състезания с това, че състезателите работят екипно върху комплексни експериментални задачи от областта на физиката, химията и биологията.

Заслуга за подготовката на учениците имат техните учители, както и преподаватели от Софийския университет.

В Олимпиадата взеха участие 150 ученици от 25 държави.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“