ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА

Начало » Последни публикации

08.05.2015

Според данните, въведени на сайта МОН, днес в националното външно оценяване по математика са се включили 58 064 четвъртокласници или 95,55 % от учениците, които следва да се включат в него.

Национално външно оценяване по математика се проведе в 1849 училища в страната.

Тестът, както и ключът към верните отговори са на хиперлинк:

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=26

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“