НА 12 МАЙ 2015 Г. Е ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

11.05.2015

На  12 май 2015 г. е националното външно оценяване на четвъртокласниците  по човекът и обществото.

На 13 май четвъртокласниците ще бъдат оценявани по човекът и природата.

Началният час е 10,00 часа, а времето с което разполагат учениците е 40 минути.

Национално външно оценяване за четвъртокласниците се провежда за първи път през учебната 2006/2007 година. До три работни дни след приключване на съответното препитване учителите проверяват индивидуалните резултати на учениците и въвеждат данните в сайта за външно оценяване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“