СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МОН ЩЕ ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ

Начало » Последни публикации

24.10.2013

Над 100 служители на Министерство на образованието и науката  ще  подобрят своята професионална компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Те ще преминат специализирано обучение в рамките на 350 курса в различни области – е-правителство, ефективна комуникация, социални умения и др. Обученията са част от проект „Повишаване квалификацията на служителите в  МОН чрез специализирано обучение“.

До средата на 2014 г. други 215 служители на Министерство на образованието и науката ще бъдат обхванати в чуждоезиково обучение в рамките на проект „Повишаване  на квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение“.

Целта на обученията е повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация и подобряване на работата им.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“