ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

13.05.2015

Днес с тест по предмета човекът и природата завърши националното външно оценяване на учениците в четвърти клас в цялата страна. На изпита се явиха 96,36 % от учениците.

Това бе последното от поредицата изпитвания по учебните предмети, включени в националното външно оценяване за IV клас за учебната 2014/2015 година.

До три работни дни след приключване на съответното препитване учителите проверяват индивидуалните резултати на учениците и въвеждат данните в електронната страница за външно оценяване.

Провеждането на външното оценяване на четвъртокласниците не наруши планираните учебни занятия на учениците от другите класове.

Предстои провеждането на националното външно оценяване в VII клас.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“