ОДОБРЕНА Е БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ ЗА СЪВЕТА НА ЕС ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ

Начало » Последни публикации

13.05.2015

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 18 и 19 май 2015 г. в Брюксел.

В част „Образование“ Съветът ще приеме заключения относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на основното образование за засилване на креативността, иновациите и дигиталните компетентности. Българската страна ще подкрепи приемането на заключенията. В част „Младеж“ Съветът ще приеме заключения относно подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката за ефективното преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора и заключения относно укрепването на младежката работа с цел осигуряване на приобщаващи общества. В част „Култура“ министрите ще дискутират бъдещата европейска политика в областта на аудио-визията в рамките на Стратегията за единен цифров пазар, както и функционирането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги в контекста на настоящата геополитическа ситуация. Съветът ще приеме заключения относно преплитането на секторите на културата и творчеството с цел да се стимулират иновациите, икономическата устойчивост и социалното приобщаване и Препоръка за решение на Съвета за определяне на европейските столици на културата за 2019 година в България и Италия. Българската страна има готовност за ползотворно сътрудничество между Пловдив и Матера, които заедно ще носят титлата през 2019 г. В част „Спорт“ министрите ще проведат дебат на тема „Физическата активност като основен елемент на качественото образование на всички нива – модели за сътрудничество със спортния сектор“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“