МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ ЩЕ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ В БРЮКСЕЛ

Начало » Последни публикации

15.05.2015

На 18 май 2015 година министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев ще участва в редовно заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

На заседанието в част „Образование“ ще бъдат приети Заключения относно ролята на образованието в ранна детска възраст и основното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и дигиталните  компетентности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“