НА 20 МАЙ 2015 Г. ЗАПОЧВАТ ДЗИ ЗА XII КЛАС И НВО ЗА VII КЛАС

Начало » Последни публикации

19.05.2015

Утре, 20 май 2015 г., в 5.30 часа, в залата на 5. етаж в Министерството на образованието и науката, ще бъде генериран изпитният вариант за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ).

Избран чрез жребий представител на медиите ще натисне клавиша на компютъра, за да избере варианта на комбинация за матурата.

Матурата започва в 8.00 часа и ще продължи 4 астрономически часа. Зрелостниците трябва да заемат местата си в определените училища най-късно до 7.45 часа, да пишат с химикал с черен цвят и нямат право да напускат залите до края на първия час на изпита.

Резултатите от държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъдат обявени до 9 юни 2015 г.

В 9 часа, на 20 май 2015 г., ще бъде изтеглен вариантът по български език и литература за национално външно оценяване (НВО) за VII клас. 

Изпитът започва в 10.00 часа и се провежда в два модула. Първият модул продължава 60 минути, а вторият модул -  90 минути.   Учениците трябва да пишат с химикал със син цвят.  

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература ще бъдат обявени до 3 юни 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“