ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС – 20 МАЙ 2015 ГОДИНА

Начало » Последни публикации

20.05.2015

1. Държавен зрелостен изпит по български език и литература

Завършващият випуск е 58 745 ученици, от тях са се явили 52 886 ученици, което е 91,72 % от учениците в XII клас.

При провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература са анулирани 34 работи, от които 18 за преписване и 16 за ползване на мобилна техника по време на изпита. Най-много анулирани работи има в област Кърджали – общо 15 - 4 за преписване и 11 за ползване на мобилна техника. В София-град са анулирани общо 5 – 2 за преписване и 3 за ползване на мобилна техника, в област Русе – 3 за преписване, в област Пловдив и Софийска област по 2 за преписване.

В резултат на видеонаблюдението са установени нарушения на квестор извън изпитна зала, за което ще му бъде потърсена дисциплинарна отговорност.

В СОУ „Христо Смирненски“, град Септември, след началото на ДЗИ, поради авария,  електрозахранването е спряно. Със съдействието на кмета на община Септември  и след намесата на авариен екип, в рамките на 30 минути, повредата е отстранена и елзахранването е възстановено.

По време на изпита в периода от 8.20 до 8.48 часа в ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" – град Пловдив, е имало срив във видеонаблюдението, който е отстранен от фирмата, поддържаща камерите.

Министерство на образованието и науката благодари на компетентните органи за помощта и съдействието за нормалното протичане на изпитите.

 

2. Национално външно оценяване по български език и литература в VII клас

От 61 207 седмокласници на първи модул на национално външно оценяване са се явили 54 451 ученици - 88,96 %, а на втори модул – 39 557 ученици – 72,65 % от явилите се на първи модул.

Анулирана е писмената работа на един ученик от град Пловдив поради установен опит за подсказване.

Изпитите са протекли без инциденти.

Експерти от Министерство на образованието и науката в днешния ден осъществяват контрол в четири области: Софийска област – 1 училище, Благоевград– 1 училище, Кърджали – 11 училища и Смолян – 2 училища. 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“