ПОЗИЦИЯ НА МОН

Начало » Последни публикации

21.05.2015

Във връзка с огласени в публичното пространство сведения за търгуване с отговори за държавния зрелостен изпит по български език и литература Министерството на образованието и науката (МОН) сезира ръководството на МВР за изнесени в медиите сигнали и изразява увереност, че специализираните държавни органи ще извършат задълбочени проверки, за чийто резултат обществото ще бъде информирано.

Заявяваме, че екипът на МОН е положил максимални усилия за надеждността на изпитния материал. От банката с тестови задачи за ДЗИ по български език и литература теоретично възможните комбинации на задачи са над 11 000 000. Изпитният вариант се генерира пред медиите от произволно избран журналист в сградата на МОН. Окончателният вариант се съставя и публикува на защитен сайт, като училищата получават паролата за достъп до материалите в 8 часа.

В случай на установяване на изтичане на информация от страна на служители от МОН и образователната система, ръководството на Министерството ще предприеме предвидените в законите на Р България административни и дисциплинарни мерки.

По повод на разпространявани в социални мрежи услужливи  „информации“ за конкретен автор от 15 възможни, включени в учебно-изпитната програма, МОН заявява, че това са спекулации, на които е наивно да се вярва.

Въз основа на репортажи от медиите с конкретни факти за търговия с отговори от изпитни тестове, Министерството на образованието и науката създаде работна група, която да анализира всяка получена информация и да предложи ефективно решение за повишаване на сигурността при провеждането на бъдещите изпитни кампании. Ръководството на МОН смята, че равнопоставеността на учениците  при участие в националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити е морален въпрос, който е от значим обществен интерес за цялостното развитие на страната ни.

Администрацията на МОН се обръща към всички заинтересовани страни с увереността, че ще се създаде атмосфера на нетърпимост към нерегламентирани действия в изпитните кампании. Очакваме аргументирани сигнали за нарушения и продуктивни предложения за повишаване на сигурността при изпитите.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“