АЛБЕНА МИЛАНОВА ОТ В. „АЗБУКИ“ ИЗТЕГЛИ ВАРИАНТ II ЗА ДЗИ ПО ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ

Начало » Последни публикации

26.05.2015

Днес, 26 май 2015 г., в 7.00 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката, в присъствието на заместник-министър Ваня Кастрева журналистката Албена Миланова от вестник „АзБуки“ изтегли „Вариант II“ за третия държавен  зрелостен изпит по предмет по желание.

Изтегленият вариант важи за 2 учебни предмета, по които зрелостниците са избрали да се явят днес – руски език и математика.

Изпитът започва в 8.00 часа и ще продължи 4 астрономически часа. Зрелостниците заемат местата си в определените училища най-късно до 7.45 часа, пишат с химикал с черен цвят и нямат право да напускат залите до края на първия час на изпита.

В 13.00 часа днес ще бъде изтеглен вариантът за още 2 предмета – история и английски език, който ще започне в 14.00 часа и ще продължи 4 астрономически часа.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“