ЛЮБОМИРА ХРИСТОВА ОТ В. „АЗБУКИ“ ИЗТЕГЛИ ВАРИАНТ II ЗА ДЗИ ПО ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ

Начало » Последни публикации

26.05.2015

Днес, 26 май 2015 г., в 13.00 ч., в Министерството на образованието и науката, в присъствието на г-жа Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Любомира Христова от вестник „АзБуки“ изтегли „Вариант II“ за третия държавен зрелостен изпит по предмет по желание.

Изтегленият вариант важи за 2 учебни предмета – история и английски език. Експертите по съответните предмети присъстваха също на избора.

Изпитът започна в 14.00 часа и ще продължи 4 астрономически часа. Зрелостниците пишат с химикал с черен цвят и нямат право да напускат залите до края на първия час на изпита.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“